Licentor

Octrooi aanvragen

Kosten

De door ons uit te brengen offertes voor het opstellen en aan Octrooicentrum Nederland doen toekomen van een octrooiaanvraag omvatten all-in bedragen. Dit zijn dus bedragen inclusief de aan Octrooicentrum Nederland te betalen taksen van € 220,-- (bestaande uit een indieningstakse van € 120,-- en een takse van € 100,-- voor een verplicht onderzoek naar de stand van de techniek).

Afhankelijk van de complexiteit van de vinding kunt u door ons voor € 1.500,-- excl. B.T.W. doch inclusief de bovengenoemde taksen een octrooiaanvraag laten opstellen.

Bij octrooiaanvragen is de kwaliteit van het octrooidocument van cruciaal belang. Een slecht opgestelde octrooiaanvraag brengt uw vinding in gevaar in plaats van deze te beschermen.
Loop dat risico niet. Kies voor Licentor's zeer gunstige prijs/kwaliteit verhouding.

U kunt via het contactformulier op de pagina
'Werkwijze' geheel vrijblijvend een kostenindicatie aanvragen.