Licentor

Octrooi aanvragen

Werkwijze

Het proces van het door Licentor laten opstellen van een octrooiaanvraagverloopt volgens een eenvoudig stappenplan, dat wij u graag vrijblijvend toezenden .

Om u een offerte te kunnen toezenden met een opgaaf van de kosten van het door ons laten opstellen van een octrooiaanvraag kunt u ons door middel van onderstaand contactformulier de daarvoor benodigde beperkte informatie toezenden.
U kunt daarbij volstaan met het noemen van de aard van uw vinding. Noemt u daarbij s.v.p. nog geen details, die tot het geheim van uw vinding behoren (u kunt bijvoorbeeld aangeven of het een autoaccessoire, kookgerei, een chemisch procédé of een stuk gereedschap voor de doehetzelfmarkt betreft). Wij kunnen wel reeds aangeven dat de kosten normaliter niet meer dan € 1.500,-- exclusief B.T.W. doch inclusief de aan Octrooicentrum Nederland te betalen taksen, bedragen.
U kunt ons natuurlijk ook bellen op het vaste nummer 0313 - 659 882 of mobiel op 06 53 42 94 94.

Uiteraard kunt u ook een afspraak met ons maken voor een vrijblijvend gesprek, waaraan voor u geen kosten verbonden zijn.

De door u verstrekte gegevens, worden uitsluitend gebruikt om u de gewenste kostenindicatie te kunnen geven en zullen voor derden strikt geheim worden gehouden. U kunt, desgewenst, volstaan met het invullen van uw achternaam en e-mailadres.
In dit kader verwijzen wij u ook graag naar de pagina 'Privacy' met informatie over ons privacybeleid.

Contactformulier